Bergslagen Section, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 11:28, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "===Official blazon===" to "{| class="wikitable" |+Official blazon |- |'''Swedish''' | ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

BERGSLAGEN SECTION, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Bergslagen Section, Sweden
Official blazon
Swedish

I grönt fält en balkvis ställd bergsmanskäpp, ovan till vänster och nedan till höger åtföljd av ett järnmärke, allt av silver.

(Vert in bend a Rod of a Miner between to Iron signs, all argent.)

Origin/meaning

The Miner's Rod and Iron signs alludes to the Mining industry of the Bergslagen Area.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.