Defence Forces Leadership and Atlethic Center, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES LEADERSHIP AND ATLETHIC CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Leadership and Atlethic Center, Sweden
Official blazon
Swedish

I svart fält en från nedre vänstra hörnet framkommande hand av silver, hållande en eklövskrans av guld, ovan på vardera sidan åtföljd av en lägereld av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Hand holding the oak wreath symbolises the Atlethic part and the Flames the the former Survival part of the Name. The Center was known as the Defence Forces Atlethic and Survival Center 1997-1999. It was disbanded in 2000.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.