Defence Forces Musical Center, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Official blazon

I blått fält en lyra av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

The Lyre symbolises the Musical Services provided by the Center. Approved in 1995. Designed by the Heraldist Bengt Olof Kälde in 1993.

Follow us :   
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Bengt Olof Kälde - Kyrkokonstnär och heraldiker.