Defence Forces Musical Center, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

DEFENCE FORCES MUSICAL CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Defence Forces Musical Center, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält en lyra av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Lyre symbolises the Musical Services provided by the Center. Approved in 1995. Designed by the Heraldist Bengt Olof Kälde in 1993.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Bengt Olof Kälde - Kyrkokonstnär och heraldiker.