East Coast Naval Base, Swedish Navy

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

EAST COAST NAVAL BASE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the East Coast Naval Base, Swedish Navy

Official blazon

Sköld kluven i guld och blått vari ett ankare överlagd två korslagda kanoneldrör av äldre modell, allt av motsatta tinkturer.

Origin/meaning

Used by the East Coast Naval Base 1966-1990, 2000-2004 and by the East Coast Naval Command 1990-2000.

Follow us : Facebook.jpg
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.