HMS Gävle, Swedish Navy

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

HMS GÄVLE, SWEDISH NAVY

Coat of arms (crest) of the HMS Gävle, Swedish Navy
Official blazon
Swedish

I blått fält Gävles vapenbild, en av vågskuror bildad bjälke av silver, åtföljd ovanför av två bjälkvis ställda ankaren och nedanför av ett ankare allt av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

Symbolises the Coat of Arms of the Namegiving City.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces.