Idre

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

IDRE

Province (Landskap): Dalarna
County (Län): Kopparbergs län
Incorporated into : 1971 Älvdalen

Idre kommunvapen

Official blazon

Skölden delad av blått, vari en springande ren av silver med röd beväring, därest sådan skall komma till användning, och silver, vari två av vågskuror bildade blå bjälkar.

Origin/meaning

The arms were granted on February 18, 1944. The Reindeer symbolises Reindeer breading in the Northern part of the Municipality. It is also taken from the Seal of the Parish of Särna.
Idre was formed by partition from Särna. The Wavy fesses symbolises the origings of the Rivers Österdalälven and Västerdalälven in the Storån repective Fuluån.Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literature : Svärdström, 1951

Sweden.jpg