Lemsterland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LEMSTERLAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2014 De Friese Meren
Toevoegingen : 1984 Haskerland (ged,1934 Schoterland (ged))

I : 25 maart 1818
"Van zilver beladen met een arm van keel komende van de regter zijde van het schild, dragende op zijne hand een wereldkloot van goud. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2x3 parels. De hand is van natuurlijke kleur.

Arms of Lemsterland

Oorsprong/verklaring

De oorsprong van het wapen is niet bekend. Vergelijk ook Doniawerstal. Tot in de 16e eeuw hadden beide grietenijen vaak dezelfde grietman.

Van de hoofdplaats van de gemeente, De Lemmer, is een dorpswapen bekend.

Wapen van Lemsterland

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Lemsterland-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Lemsterland.ok.jpg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Lemsterland.hag.jpg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Lemsterland

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Lemsterland

Briefhoofd, +/- 1995
Wapen van Lemsterland

Poststempel 1974
Wapen van Lemsterland

Poststempel 1983
Wapen van Lemsterland

Het wapen in Lemmer (bron)
Wapen van Lemsterland

Het wapen in Lemmer (bron)
Wapen van Lemsterland

Het wapen in Lemmer (bron)