Military Academy Östersund, Sweden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY ACADEMY ÖSTERSUND, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Academy Östersund, Sweden
Official blazon
Swedish

I grönt fält en öppen lagerkrans av guld överlagd en stolpvis ställd värja av silver

Origin/meaning

This Academy which existed 1999-2004 also used a version of the Military Academy Karlberg Coat of Arms.


Academy Colour


Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces. Christian Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet.