Military Dog Unit, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY DOG UNIT, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Dog Unit, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen. I fält av silver ett svart hundhuvud med tänder av silver och röd tunga. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Alsatian's Head symbolises the Military Working Dogs of the Center.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Riksarkivet Website https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2015