Military Region South, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 11:36, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

MILITARY REGION SOUTH, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Military Region South, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I blått fält en lindorm av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld|-

English Region South, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Blazon and Picture from https://riksarkivet.se/nya-heraldiska-vapen-2018