Ovanåker

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

OVANÅKER

Province (Landskap): Hälsingland
County (Län): Gävleborgs län
Additions : 1952 Voxna; 1977 Alfta

Ovanåker kommunvapen
Official blazon
Swedish
  • (1956) I rött fält en sångsvan av silver med en krona av guld kring halsen
  • (1987) I rött fält en sångsvan av silver med näbb av guld, simmande över en av vågskuror bildad sänkt bjälke och ovan till vänster åtföljd av en öppen krona, båda av guld|-
English No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The arms were officially granted in 1987.

The arms are based on the old arms, with the addition of a wavy bar from the arms of Alfta, and replacing the crown in chief.

The old arms could not be re-registered, as the crowned swan is also the arms of the German region of Stormarn.

The previous arms were officially granted on December 17, 1956.

Ovanåker kommunvapen

The swan was taken from the seal of Ovanåker parish, known since 1775. The crown was taken from the symbol for the Voxna iron works.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature : Nevéus and de Waern, 1992