Recruiting Center, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 14:57, 2 August 2020 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "{{missing}} {{media}}" to "{{missing}} {{media}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldik av världen
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

RECRUITING CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Recruiting Center, Sweden

Official blazon

I blått fält en trumma av guld, belagd med tre blå kronor ordnade två och en och med röd snörning, däröver två korslagda trumstockar av guld. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Origin/meaning

We have no information on the meaning or origin of these arms.

If you have any information on these arms Center, Sweden mail us !Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literature: Braunstein: Svenska Försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet - Flags and Standards of the Swedish Armed Forces after the Turn of the Century.