Special Parachute Unit, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 12:50, 7 April 2023 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - "|'''English''' ↵| {{blazon wanted}}↵" to "|'''English''' | blazon wanted ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

SPECIAL PARACHUTE UNIT, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Special Parachute Unit, Sweden
Official blazon
Swedish

Vapen: I fält av silver en röd fallskärm med fem linor och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The chief is from the Arms of the Special Forces. The Parachute is symbol of the Parachute role.


Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site

Literature: Arkivguld Riksarkivets årsbok 2017.