Wargaming Center, Sweden

This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

WARGAMING CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Wargaming Center, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält ett märke av guld, bildat av en med en bjälke på insidan besatt ring. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd.
Motto: (not shown) Spel för ökad kunskap = Games for increased knowledge|-

English blazon wanted

Origin/meaning

The Alchemical Sign for Salt is used by the Center. The Motto was approved 1995.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink  

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 960004.