Wargaming Center, Sweden

From Heraldry of the World
Revision as of 11:38, 24 July 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - ". ===Origin/meaning===" to "|- |'''English''' | {{blazon wanted}} |} ===Origin/meaning=== ")
Jump to navigation Jump to search
This page is part of:
Sweden.jpg
Swedish heraldry portal
Svensk Heraldik
Sweden-flag.gif

WARGAMING CENTER, SWEDEN

Coat of arms (crest) of the Wargaming Center, Sweden
Official blazon
Swedish

I blått fält ett märke av guld, bildat av en med en bjälke på insidan besatt ring. Skölden lagd över ett stolpvis ställt svärd.
Motto: (not shown) Spel för ökad kunskap = Games for increased knowledge|-

English Center, Sweden No blazon/translation known. Please click here to send your (heraldic !) blazon or translation

Origin/meaning

The Alchemical Sign for Salt is used by the Center. The Motto was approved 1995.


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg

Literature: Christian Braunstein: Heraldiska vapen inom det svenska försvaret - Heraldry of the Swedish Armed Forces; Tjänstemeddelanden för Försvarsmakten TFG 960004.