Azanahary tsy mitany ny vaka

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search