Civic Heraldry Literature - Poland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldic literature
At-003.books.jpg

This page shows the sources used, or to be used, on the Polish part of the site Heraldry of the World. Not all the information from the literature mentioned below has been added to the site yet. If you require information from one of the sources below, please contact me.

I am always looking more more, local, literature, such as newspaper articles etc. If you want to donate these, please send them as pdf or contact me !

Posters, websites, mails/letters, stamps, postcards, maps and similar sources are not included. For an overview of heraldic picture albums, tobacco cards, trade cards, stamps etc, see here)

Books and references

 1. Hag-dz-front.jpgAnonymous; Danziger Wappenwerk. Album issued by Kaffee Hag company, Danzig, 1930s.
 2. Pl-029.books.jpg Adamczewski, M. : Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2000, 520 p. ISBN 83-7181-14-6.
 3. Pl-027.books.jpg Bialecki, T. : Herby miast Pomorza Zachodniego. Szczecin, 1991, 158 p. ISBN 83-85360-01-8.
 4. Pl-019.books.jpg Ciesielska, K. : Herb i pieczęcie miasta Torunia. TTK Toruń, Biblioteczka Toruńska Nr 3, 1982, 58 p.
 5. Pl-005.books.jpg Czerner, M. : Herby miast województwa Koszalińskiego. Koszalin, 1989, 112 p. No ISBN.
 6. Czernicky, Z. : Ze świętą Barbarą w herbie. Newspaper article. No date or newspaper known.
 7. Pl-009.books.jpg Deus, W.H. : Die Entwicklung des Wappens der Hauptstadt Breslau. Städtische Sparkasse Breslau, 1938, 8 p. No ISBN.
 8. Pl-012.books.jpg Dudziński, P. : Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich. Tom 1. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2007, 461 p. ISBN 83-7181-446-1.
 9. Pl-013.books.jpg Dudziński, P. : Współczesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne w kościołach chrześcijańskich. Tom 2. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2007, +/- 250 p. ISBN 83-7181-446-6.
 10. Pl-021.books.jpg Friedberg, M. : Herb Miasta Krakowa. Kraków, 1937, 44 p. No ISBN.
 11. Pl-028.books.jpg Fudalej, A. : Herby miast województwa zielonogórkiego. Przyjaciół Muzeum w Nowej Soli, 1974, 105 p. No ISBN.
 12. 'Grun': Das Wappen der Stadt Reichenstein i. Schl. Wellers Archiv für Stamm- und Wappenkunde 3(1902)128-129.
 13. Hag-pl-front.jpg Gumowski, M; Herbarz Polski. Zeszyt I. Album issued by the Kawa Hag company, Warszawa, 1933.
 14. Pl-014.books.jpg Gumowski, M; Herby miast Polskich. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1960, 360 p. No ISBN.
 15. Pl-015.books.jpg Gumowski, M; Najstarsze pieczęcie miast Polkisch XIII i XIV wieku. Rocniki towarzystwa naukowego w Torune, Toruń, 1960, 286 p. No ISBN.
 16. Guzek, K.J. : In searching of identity - Selected problems of the contemporary Polish territorial heraldry. In : Proceedings of the XXIX congress of genealogical and heraldic sciences. Stuttgart, 2012, p. 290-300.
 17. Hartemink, R. : Het Nederlandse/Nassause wapen in het wapen van twee Poolse gemeenten. Heraldisch Tijdschrift 24(2018)49-51.
 18. Heese, H.G. : Die Buchstabe "W" im Breslauer Stadtwappen. Kleeblatt 1995:3 26-29.
 19. Pl-011.books.jpg Jaworska, A. : Orzeł biały, Herb państwa Polskiego. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2003, 352 p. ISBN 83-7181-262-0.
 20. Pl-023.books.jpg Kaganiec, M. : Herby i pieczęcie miast Górnośląskich. Muzeum Śląskie, Katowice, 1992, 64 p. No ISBN.
 21. Pl-025.books.jpg Kaganiec, M. : Herby miast województwa Śląskiego. Muzeum Śląskie, Katowice, 2007, 310 p. ISBN 978-83-60353-14-1.
 22. Kuipers, C. : Het wapen van Stenschewo. Heraldicum Disputationes 8(2003)73.
 23. Pl-020.books.jpg Kuczynski, S.K. : Pieczęcie i herby miasta Łęczycy oraz ziemi Łęczyckiej. Łęczyca, 1985, Towarzystwo naukowe płockie Oddział w Łęczycy. 180p. No ISBN.
 24. Pl-006.books.jpg Kuczynski, S.K. : Syrena Warszawska. Warszawa, 1991, 87 p. ISBN 83-01-10494-5.
 25. Kuczynski, S. K. : The mystery of a district crest. Heraldic Magazine 7(1993)36-38.
 26. Pl-016.books.jpg Kuczyński, S.K. (ed.): Orzeł biały - 700 lat hierbu państwa Polskiego / The white eagle - 700 years of the coat of arms of the Polish state. Book and catalogue from an exhibition in the Royal palace in Warsaw, 1995. The Royal palace, Warsaw, 1995, 366 p. ISBN 83-7022-054-1.
 27. Pl-024.books.jpg Kuczyński, S.K. (ed.): Heraldyka Polska w okresie II wojny światowej (1939-1945). LEGA Włocławek, 2005. 406 p. ISBN 83-88115-86-3.
 28. Mattern, G. : Neues Wappen der Republik Polen. Schweizer Archiv für Heraldik 103(1989)168.
 29. Pl-004.books.jpg Michta, J. : Heraldyka Samorzadowa województwa Świętokrzyskiego i jej symbolika. Kielce, 2000, 80 p. ISBN83-86047-03-8.
 30. Miller, J. : Wappen und Fahnen der Hauptstädte Polnischer Wojewodschaften. Archivum Heraldicum 81(1967)11-13.
 31. Pl-003.books.jpg Mozejko, B. and Sliwinski, B. : Herby miast, gmin i powiatów. Województwa Pomorskiego. Tom 1. Oficyna Pomorska, Gdansk, 2000, 222 p. ISBN 83-86527-95-1.
 32. Pl-022.books.jpg Olejnik, T. : Pieczęcie i herby miast ziemi wieluńskiej. Wieluńska biblioteka regionalna, Łódź, 1971, 67 p. No ISBN.
 33. Pl-001.books.jpg Plewako, A. and Wanag, J. : Herbarz miast Polskich. Arkady, Warsaw, 1994, 290 p. ISBN 83-213-3568-3.
 34. Pl-002.books.jpg Seroka, H. : Herby miast Małopolskich do końca XVIII wieku. Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2002, 316 p. ISBN 83-7181-233-7.
 35. Pl-007.books.jpg Szczechura, T; Polskie Herby Miejskie, Warzsawa, 1963.
 36. Pl-010.books.jpg Tomczyk, D. and Ziarko, S. : Herby oraz inne symbole samorządowe miast i gmin województwa opolskiego. Opole, 2000, 142 p. ISBN 83-909679-3-6
 37. Pl-027.books.jpg Wantula, J. : Herby i pieczęcie miasta i gminy skoczów. Towarzystwo miłośników Skoczowa, 1984, 26 p. No ISBN.
 38. Pl-018.books.jpg Wolski, K.S. : Polski Herbarzyk. Wydawnichwo sapientia, Kraków, 2000.40 p. ISBN 83-86354-04-6
 39. Pl-008.books.jpg Zaborowski, P. : Herby Miast Polskich. 30 p. Warszawa, No year, no ISBN.
 40. Pl-017.books.jpg Znamierowski, A. : Insygnia, symbole, i herby Polskie. Świat Ksiąźki, Warszawa, 2003, 216 p. ISBN 83-7311-601-X.

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site