För ditt land, din hembyggd, ditt regemente

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search