Ho velona fa tsy ho levona

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search