Ackersdijk en Vrouwenregt

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ACKERSDIJK EN VROUWENREGT

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1855 Vrijenban (1921 Delft, Pijnacker (2002 Pijnacker-Nootdorp))
Toevoegingen  : -

De gemeente heeft nooit een eigen wapen gevoerd.

Van de gelijknamige ambachtsheerlijkheid is een 18e eeuws zegel bekend, waarop een toren. Randschrift : Dit is tambochts S. van Ackersdijk. Dit wapen is opgenomen als zijnde het wapen van Vrouwenregt (!) in het wapen van Vrijenban ("van goud, beladen met een burcht van keel").

Voor Ackersdijk is het volgende wapen opgenomen :"van goud, beladen met een fasce van sabel, waarop liggende een wassende maan van zilver, vergezeld van 3 aanziende leeuwenkoppen van keel, staande 2 boven en 1 onder"..

Dit laatste wapen van Ackersdijk is identiek aan het oorspronkelijke wapen van het geslacht Van Ackersdijk. Dit geslacht is als heren van Ackersdijk bekend sinds 1477. De heerlijkheid is later in de handen van andere geslachten overgegaan. De familie voerde het bovenstaande wapen tot het midden der 17e eeuw, toen Martinus Ackersdijk de balk achterwege liet (net als het 'van').


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Wapens der Nederlandsche geslachten