Abtsregt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

ABTSREGT

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1855 Vrijenban (1921 Delft, Pijnacker (2002 Pijnacker-Nootdorp)
Toevoegingen  : -

I : 28 juli 1819
" Een schild van zilver beladen met 2 kruislings geplaatste bisschopsstaven van goud, waarop een bisschopsmijter van rood, gesierd van goud. "

Arms (crest) of Abtsregt

Oorsprong/verklaring

De heerlijkheid Abtsregt was in eigendom van de abdij van Egmond. Deze abdij had het recht om bij het overlijden van een inwoner van de heerlijkeid het beste stuk uit de boedel op te eisen, mits de inwoner ook op het grondgebied van de heerlijkheid was overleden.

Dit recht werd in 1595 door de bewoners afgekocht. De heerlijkheid is sindsdien in bezit geweest van een aantal geslachten. De gemeente had geen dorp, noch was er een kerk.

Van de heerlijkheid zijn 2 zegels bekend, beide met een mijter waarachter 2 gekruiste staven. Het eerste dateert uit 1539, het tweede uit de 18e eeuw. Het wapen is dus waarschijnlijk gebaseerd op de waardigheidstekenen van de abdij van Egmond.

Bij de aanvraag in 1818 werd geen verklaring gegeven voor het wapen, wel werd vermeld dat het al vroeger gebruikt werd. Het wapen is opgenomen als kwartier in het wapen van Vrijenban, zie aldaar, maar na 1921 verdwenen.


Literatuur: Van der Aa, 1839; Van den Bergh, 1878; Archief Hoge Raad van Adel


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink