Decemberbanner.jpg

Alem, Maren en Kessel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Wapen van Alem, Maren en Kessel/Arms (crest) of Alem, Maren en Kessel
ALEM
ALEM, MAREN EN KESSEL

Country : Netherlands
Netherlands.jpgAdditions:

Incorporated into:

Loading map...
Official blazon
Dutch In azuur een heilige met een nimbus, in de linkerhand 3 bloemen en in de rechterhand een opengeslagen boek dragende, de heilige staande op een losse grond, alles van goud.
English blazon wanted

Oorsprong/verklaring

Het wapen is officieel verleend op 16 juli 1817.

Het schependomszegel van Alem, dat vanaf circa 1360 in gebruik was, toonde de parochieheilige, namelijk St. Odrada, patroonheilige de benedictijner abdij van St. Trudo in St. Truiden, België. Die abdij bezat toen namelijk het grootste deel van Alem. Na de middeleeuwen raakte de verering van Odrada op de achtergrond, ten gunste van St. Hubertus.

Op het zegel is Odrada weergegeven met een nimbus om haar hoofd, golvend loshangend haar, een lange jurk met een openvallende mantel en in haar rechterhand een gesloten boek. In haar linkerhand houdt ze een takje met bloemen of knoppen. Voor de registratie van het gemeentewapen stuurde Alem een tekening in die op dat zegel gebaseerd was.

Helaas had de tekenaar het zegel niet goed begrepen en er een klein mannetje met een sik (!)van maakte, warschijnlijk dus St. Hubertus. Het boek en het takje bleven, hoewel die niets met Hubertus te maken hebbend. De Hoge Raad van Adel liet in de wapenomschrijving in het midden wie de heilige eigenlijk moest voorstellen, dor de heilige simpelweg niet te benoemen. Aangezien geen kleuren waren aangegeven werd het wapen in de Rijkskleuren verleend.

In 1817 werden Maren en Kseel toegevoegd en de gemeente werd hernoemd tot Alem, Maren en Kessel. Deze gemeente voerde officieel geen wapen en werd als Alem c.a. of simpel Alem weergegeven.

Omdat de gemeente geen nieuw wapen had aangevraagd, werd het oude wapen van Alem door de Hoge Raad van Adel nog steeds als enige en wettige gezien. De gemeente daarentegen voerde (officieus dus) het wapen van Maren (gaande leeuw) in de kleuren van Kessel (zilver en zwart), en dus juist niet het wapen van Alem ! Deze combinatie werd door de burgemeester in 1838 aangegeven. Of en hoe lang de gemeente deze combinatie gebruikte is niet bekend. Het archief van de gemeente is in de oorlog verloren gegaan.

Op het wapenkaartje van Oldenkott wordt nog steeds het oude wapen genoemd, logisch aangezien Oldenkott de gegevens bij de Hoge Raad van Adel ophaalde. In de Koffie Hag albums wordt als wapen een lopende leeuw getoond, maar in de Rijkskleuren (de juiste kleuren voor Maren) en niet in het zwart-wit. Of de gemeente dus rond 1925-1930 nog de kleuren van Kessel gebruikte of de Rijkskleuren is niet bekend. Van der Laars (de tekenaaar van de Koffie Hag albums) raadpleegde vaak de gemeenten en minder het archief van de Hoge Raad van Adel.

Afbeeldingen

Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel; Koffie Hag albums, +/- 1925


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 16.026
  • Totaal aantal afbeeldingen: 0

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:

Your logo here ?
Contact us© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site