Amersfoort

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

AMERSFOORT

Provincie : Utrecht
Opheffing : -
Toevoegingen : 1974 Hoogland (ged, 1857 Duist)

I : 11 september 1816
" Van zilver met een kruis van keel; het wapen gedekt met eene kroon met 5 fleurons, alles van goud en van weerskanten vastgehouden door een klimmende leeuw in zijne natuurlijke kleur."

Arms (crest) of Amersfoort

Oorsprong/verklaring

De oudste afbeelding van dit wapen dateert van 16 december 1233 op een zegel, waarop St.Joris een jonkvrouw verlossend door de draak te verslaan, te zien is, met op de achtergrond een burcht met daarop banieren met een kruis. Het kruis staat ook bekend als een St.Joriskruis. St.Joris is de beschermheilige van de stad.

Latere zegels vertonen vergelijkbare afbeeldingen. Een zegel met afdruk uit 1419 vertoont een kasteel met 3 gedekte poorten, door een getinneerde ringmuur verbonden; boven de middelste poort St.Joris met de draak; op het schild van de ridder een kruis. In de nis aan de linkertoren een gekroonde maagd, op de torens banieren waarop het kruis. Een volgend zegel uit 1422 vertoont alleen een ridder met gestrekte lans; op het schild een kruis. Het kruis is sindsdien bekend als wapen van de stad.


Het oudste zegel van Amersfoort

Het 17e eeuwse zegel van de stad

Het wapen in een 16e eeuws manuscript

Het wapen op een Utrechtse munt uit 1584
met Oudewater, Woerden en Montfoort

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Briefhoofd, +/- 1985

Poststempel 1985

Het wapen op de Koppelpoort. (c) Jan Verstelle

Het wapen op het stadhuis. (c) Jan Verstelle

Het wapen op heraldische tegels


Het wapen op een Willem II bandje

Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:eBay shop
Download shop

Literatuur : Den Uyl, 1957; Van den Bergh, 1878