Best

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


BEST

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 23 juni 1980
" In keel de H.Odulfus van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels."

NB : De heilige draagt in de rechterhand een appel en in de linker een boek.

Wapen van Best

Oorsprong/verklaring

Best is in 1819 afgescheiden van Oirschot. De nieuwe gemeente had geen historisch wapen en nam een schild aan met daarop de H. Odulphus.

De H. Odulphus is de parochieheilige en kwam ook voor op het zegel van de parochie. Het wapen werd echter nooit officieel aangevraagd. Pas in 1949 deed de gemeente een poging het wapen te laten bevestigen. De Hoge Raad van Adel weigerde echter de heilige op te nemen in het wapen. Ze zag liever het symbool van de heilige (een appel) in het wapen verwerkt. De gemeente wilde echter de hele heilige opnemen.

In 1969 werd wederom een poging gedaan het wapen bevestigd te krijgen. Daarvoor werden eerst een aantal ontwerpen gemaakt, analoog aan het wapen van Oirschot. De gemeenteraad bleef echter vasthouden aan de heilige. Uiteindelijk werd in 1978 opnieuw een poging gedaan om het inmiddels al meer dan 150 jaar gevoerde wapen te bevestigen. De Hoge Raad van Adel is uiteindelijk akkoord gegaan en het wapen is verleend. Best was daarmee de eerste gemeente in Noord-Brabant, waar de heilige in andere kleuren dan goud-op-blauw werd verleend.

Wapen van Best

Het wapen van Best in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Best

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Best

Poststempel 1972
Wapen van Best

Briefhoofd, +/- 2000
Wapen van Best

Het wapen op een putdeksel

In 1996 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde de volgende wijziging voor:
In keel een verlaagd en versmald Latijns kruis van zilver, de bovenste en beide zijarmen elk overtopt met een appel van zilver. Het schild ter linkerzijde steunend tegen de Heilige Odulphus van na­tuurlijke kleur, gekleed in een toog en een koorhemd, alles van zilver, geschoeid van goud en houdende in de linkerhand een boek van goud.

Wapen van Best

De heilige is in dit ontwerp vervangen door zijn symbolen, kruis en appel en keert terug als de schildhouder. Ook dit ontwerp is verder nooit door de gemeente aangenomen.


Literatuur: Schutte, 1980; gemeentegids Best, 1996; Gondrie, 1981


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink