Bolsward

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

BOLSWARD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2011 Súdwest Fryslân
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Van goud beladen met een dubbele zwarte arend. Het schild gedekt met een kroon en ter wederzijde vastgehouden door een klimmende leeuw in natuurlijke kleur. "

NB : de leeuwen zijn omziend en de kroon is een keizerskroon.

Arms (crest) of Bolsward

II : 30 december 1955
" In goud een dubbele adelaar van sabel, gebekt, getongd en gepoot van keel. Het schild gedekt met een keizerskroon van goud, gevoerd van keel en gehouden door 2 omziende leeuwen van goud, getongd en genageld van keel."

Wapen van Bolsward

Oorsprong/verklaring

Wanneer het wapen precies is ontstaan en waarom voor de (keizerlijke) adelaar is gekozen is niet geheel duidelijk. Het wapen is in ieder geval bekend uit 1455. Op munten uit dat jaar en geslagen in Bolsward staat de dubbele adelaar al afgebeeld. Op de zegels van de stad komt de adelaar pas aan het einde der 15e eeuw voor. Op het oudste zegel, met afdruk uit 1331 (?) staat alleen een kasteel vermeld. Op drie verschillende 15e en 16e eeuwse zegels staat alleen de dubbele adelaar. Het grootzegel uit 1640 eeuw vertoont het wapen onder een Gothische nis met St. Maarten.

De meest waarschijnlijke verklaring is dat het wapen, inclusief de keizerskroon, is afgeleid van de Duitse Hanze, waarvan Bolsward lid was. De Hanze voerde eveneens de dubbele adelaar op haar wapen.

Na de inlijving van Friesland door Keizer Karel V in 1523 werd de stad in haar wapen bevestigd door de keizer. De keizerskroon is in de loop der jaren door het stadsbestuur echter regelmatig vervangen door een vijfbladerige (konings)kroon.

Bij de aanvraag in 1815 werd wel weer om de keizerskroon gevraagd.In 1955 besloot de gemeente het wapen te laten wijzigen, omdat de gemeenteraad niet tevreden was het het feit dat de leeuwen omziend waren, deze hoorden normaal (=klimmend) afgebeeld te worden. Bovendien wilde de gemeente de keizerskroon duidelijk beschreven hebben en de adelaar rood te 'wapenen' (rode klauwen en snavel). Het laatste meer in overeenstemming met de kleuren van de Duitse adelaar. De Hoge Raad van Adel heeft dit verzoek gehonoreerd, maar de leeuwen zijn echter omziend gebleven.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby,
which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us on


Literatuur : Van den Bergh, 1878; Andela, 1988; Leeuwarder Courant 7 mei 1955.