Britswert

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Oorsprong/verklaring

De gouden brug is een sprekend element, brits is brug, wert is terp. Tot 1855 lag het dorp aan een uitloper van de zee en was scheepsbouw van belang. Dit wordt door het anker weergegeven. De lelie symboliseert de specifieke planten in de vroegere Britswertermar. Het klaverblad is een symbool voor de landbouw.


Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:

Click on the image to support the site !
Support the site:

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.