De Trieme

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search

Oorsprong/verklaring

Dit dorp ligt op de zandgrond, ook hier weer de eik als symbool voor deze eertijds bosrijke omgeving. De gekanteelde deling van het schildhoofd herinnert aan het feit dat hier de "Buma-stins" heeft gestaan. De kleur blauw met de zilveren lelies komen uit het familiewapen van de Buma's.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
   
Contact us:
 
eBay shop
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.