De Tynje

From Heraldry of the World
Jump to: navigation, search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE TYNJE - TIJNJE

Provincie  : Fryslân (Friesland)
Gemeente  : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Schuin doorsneden van zilver en sinopel, beladen met zeven linkerschuinbalken van het een in het ander; aan de bovenzijde van de delingslijn een dwarsbalk van keel, waarop vier punten van hetzelfde. Wapenspreuk: In doarp riist ut 'e puollen van groene hoofdletters op een wit lint."

Wapen van De Tynje

Oorsprong/verklaring

De verdeling van het schild stelt de omgeving van het dorp voor; de zogenaamde petgaten met daartussen stukken grond waarop de turf te drogen werd gelegd. De rode balk geeft de vorm en de ligging van het dorp aan.


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994