Demrick

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Netherlands.jpg
Heraldry of the World
Civic heraldry of the Netherlands - Nederlandse Heerlijkheidswapens
Netherlands.jpg

DEMRICK (Ambachtsheerlijkheid)

Provincie : Utrecht

Verleend : 30 september 1818
"Van zilver, beladen met een zwarten ossenkop."

Wapen van Demrick

Oorsprong/verklaring

Ik heb geen informatie over de oorsprong van dit wapen. Alle informatie is welkom.


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel en Koffie Hag albums, 1925.