Den Bommel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


DEN BOMMEL

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1966 Oostflakkee (2013 Goeree-Overflakkee)
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1816
" Van lazuur beladen met een kerk van goud."

Wapen van Den Bommel

Oorsprong/verklaring

Bij de aanvraag in 1816 gaf de burgemeester de volgende verklaring:
"De grond van deze veronderstelling ligt hierin, dat namelijk volgens overlevering, na de bouwing van de kerk alhier, in 1722, van die tijd af de schippers in hunne vlaggen en vanen de afbeelding van het nieuw gestichte kerkje hebben geplaatst, 't geen door hun opvolgeren is overgenomen en zoo allengs tot een wapen in gebruik geraakt."

In ieder geval wordt het wapen al in de 18e eeuw als heerlijkheidswapen gevoerd. Het komt als zodanig namelijk voor in het Manuscript Beelaerts van Blokland.

Wapen van Den Bommel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Den Bommel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Beelaerts van Blokland, 17??