Deurne en Liessel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


DEURNE EN LIESSEL

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1926 Deurne
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
" In azuur 4 leeuwen van goud, gescheiden door een streepkruis van hetzelfde. Het schild van achteren gehouden door de H.Willebrordus van goud."

NB : In het register is geen beschrijving, alleen een tekening.

Wapen van Deurne en Liessel

II : 19 juni 1896
" Gevierendeeld : I en IV in sabel een leeuw van goud, getongd en genageld van keel, de leeuw in het eerste kwartier omgewend, II en III in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud, de leeuw in het derde kwartier omgewend, over alles heen een hartschild van sabel, beladen met 3 drielingbalken van goud en een schildhoofd van goud beladen met 3 St.Andrieskruisen van keel."

Wapen van Deurne en Liessel

Oorsprong/verklaring

Deurne was een heerlijheid, oorspronkelijk gedeeld tussen de hertog van Brabant en de abt van Echternach (Luxemburg). In de 14e eeuw was het dorp als hertogelijk deel in handen van een familie, die zich later Van Doerne ging noemen. De familie bleef in het bezit van de heerlijkheid tot 1606.

Van een schepenbank in Deurne is sprake in 1271 en opnieuw in 1394 van een hertogelijke schepenbank. Het oudst bekende zegel dateert uit 1409 (RALimburg toegang 16.0771 inv.nr,.343) en vertoont de parochieheilige, St. Willibrord, met naast zich het gevierendeelde hertogelijke wapen. In het begin van de 16e eeuw werd het zegel vervangen door een nieuw, met een vrijwel identieke voorstelling. Onder de voeten van de heilige is nu echter het wapen van Van Doerne geplaatst, een wapen met drie drielingbalken, boven vergezeld van drie Sint Andrieskruisjes.

Arms of Deurne en Liessel

Het oude zegel van Deurne uit 1485
Zegel van Deurne

Het oude zegel van Deurne (reconstructie)

In 1815 verzocht de gemeente alleen het hertogelijk schild met de parochieheilige. Aangezien de kleuren niet werden aangegeven werd het wapen in rijkskleuren verleend. In 1896 wilde het gemeentebestuur het wapen verbeteren en aapassen aan de historische kleuren. De rijksarchivaris in Noord-Brabant stelde toen voor het wapen Van Doerne te voeren, zonder het hertogelijke wapen. Als alternatief gaf hij aan een gevierendeeld schild, met Brabant in I en IV en Van Doerne in II en III. De Helmondse historicus August Sassen diende echter een voorstel in met het wapen Van Doerne als hartschild geplaatst op het hertogelijke wapen. De gemeente vond dit het beste ontwerp en stelde dit voor aan de Hoge Raad van Adel . De Hoge Raad van Adel ging met het nieuwe voorstel akkoord en het wapen werd verleend.

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literatuur : Brievenboek Hoge Raad van Adel 1896; Schampers et al., 1996.