Doesburg

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DOESBURG

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 7 oktober 1818
" Van keel waarop een romeinsche burcht met 3 torens, voorzien van kantelen en schietgaten, alles van zilver, verzeld in de regterhoek van een halve maan, gekeerd ter linkerzijde en in de linkerhoek van een halve man gekeerd ter regterzijde, beiden van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Arms (crest) of Doesburg

Oorsprong/verklaring

Het wapen werd in 1818 aangevraagd door de burgemeester met de mededeling dat het wapen al sinds oneugelijke tijden was gevoerd.

Het oudste zegel van de stad Doesburg dateert uit de 13e eeuw, met afdrukken uit 1290 en 1343. Op dit zegel staat een enkele maansikkel op een geruit veld. Het geheel staat niet in een schild. Ergens aan het eind van d 14e eeuw is een nieuw zegel gesneden, waarop waarschijnlijk de burcht en twee maansikkels voorkomen. In 1469 werd namelijk opnieuw een zegel gesneden, naar het voorbeeld van het oudere zegel. In 1467-68 was de stad veroverd door de Kleefse troepen en waarschijnlijk is hierbij het zegel verloren gegaan.

Het zegel uit 1469 vertoont een poort met opgetrokken valhek en de twee sikkels boven de poort. Op het laatste zegel, daterend van rond 1750 staat een soort aquaduct, waarboven drie torens uitsteken. Boven het geheel staan weer de maansikkels. Het is op dit zegel dat de burgemeester zijn aanvraag baseerde. Hij vroeg namelijk om een Romeins kasteel, waarboven een Romeinse keizerskroon. Volgens een legende zou de naam Doesburg afgeleid zijn van Drusus, een Romeinse veldheer uit het begin van de jaartelling. Op het 18e eeuwse zegel staat dan ook als naam Drusiburgensis, maar op het oudste zegel staat Dosborgh.In 1753 was de Romeinse legende ontwikkeld door Adam Huygen, die ook de twee manen wist te herleiden naar Romeinse symbolen. Ook zou de vorm van het kasteel "overduielijk" Romeinse invloeden vertonen. De omschrijving van het wapen is heraldisch niet geheel correct, zoals wel vaker het geval bij wapens uit het begin van de vorige eeuw. De tekening is hierbij doorslaggevend. De tekening lijkt dus niet op een Romeinse burcht of aquaduct, maar meer op een gewoon kasteel. Ook de Romeinse kroon is vervangen door de gebruikelijke vijfbladerige kroon, die aanduidde dat de stad zitting had in de Provinciale Staten.

Arms of Doesburg

Het wapen in een manuscript uit 1514
Wapen van Doesburg

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Doesburg

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Doesburg

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Doesburg

Poststempel 1972
Wapen van Doesburg

Poststempel 1985

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel ; Van den Bergh, 1878; Zondervan, 1982c