Dongeradeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


DONGERADEEL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing  : 2019 Noardeast-Fryslân
Toevoegingen : 1984 Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel

I : 25 januari 1984
" In azuur een golvende keper van zilver, vergezeld boven van 2 sterren van goud, beneden van een omgekeerde wassenaar van zilver, een ster van goud omsluitend. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Dongeradeel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit symbolen uit de wapens van de 3 opgeheven gemeenten. Tevens stellen de 2 schuinbalken de riviertjes de Paezens en de Ee voor, die in Dokkum samenkomen.

Van alle in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven, zie hier.

Wapen van Dongeradeel

Poststempel 1985

English summary :

The arms are a combination of elements from the arms of the former municipalities, Dokkum, Oostdongeradeel and Westdongeradeel. The two wavy bends symbolise the Ee and Paezens streams which merge in the city of Dokkum, the capital of the municipality.


Literatuur:


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg