Doniawerstal

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


DONIAWERSTAL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Skarsterlân (2014 De Friese Meren), Wymbritseradiel (2011 Súdwest Fryslân)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Van goud beladen met een roode arm, komende van de regterkant des schilds, houdende in de hand eene omgekeerde wereldkloot van lazuur, waarvan het kruis zwart is. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Arms (crest) of Doniawerstal


Oorsprong/verklaring

De oorsprong van het wapen is niet bekend. Vergelijk ook Lemsterland. Tot in de 16e eeuw hadden beide grietenijen vaak dezelfde grietman.


Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930

Follow us on
   
Please use #heraldryoftheworld
 
Contact us
Support the site:eBay shop
Download shop

Literatuur :