Easterlittens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

EASTERLITTENS - OOSTERLITTENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Easterlittens

Oorsprong/verklaring

Oosterlittens is een terpdorp aan de kruising van de Franekervaart en de Bolswardertrekvaart. De kruising ligt aan de noordkant van het dorp waar voorheen de waterherberg en het tolhuis Huylckenstein was gelegen.

In de kerk zijn herinneringen te vinden aan Nicolaas van Hettinga en Idzert Albada. Hun wapen is rood, belegd met drie gouden eikels.

Het dorp is natuurlijk bekend vanwege de legende van het Paaltje van Oosterlittens.
Die legende moet natuurlijk een plaats hebben in het dorpswapen. In het wapenontwerp staat dat feit in het onderste gedeelte: Een rood en gouden paal belegd met een zwarte pot in de voet van de paal. In die pot zat de schat verstopt. In het rood twee gouden penningen, die de gedachte an de schat, de varkensmarkt en het tolhuis levendig houdt.

In het bovenste deel van het wapen staat een blauw andreaskruis dat de kruising van waterwegen te noorden van het dorp voorstellen moet.

De kleuren blauw, zilver,rood en goud komen van het gemeentewapen van Littenseradiel.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : http://www.nwfriesland.nl/templates/redirect.asp?pagenr=4&partid=416