Enschede

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


ENSCHEDE

Provincie : Overijssel
Opheffing : -
Toevoegingen : 1934 Lonneker

I : 24 november 1819
" Van zilver, beladen met drie dwarsbalken waaroverheen een St.Andries kruis, formerende te zamen een slaghek, en alles van rood. Het schild gedekt met een gouden kroon en ter wederzijde vastgehouden door een klimmende leeuw."

NB de leeuwen zijn aanziend.

II : 25 augustus 1936
" In zilver een slaghek van keel, bestaande uit 3 dwarsbalken, waaroverheen 2 schuingekruiste balken. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren. Schildhouders : 2 aanziende leeuwen van natuurlijke kleur."

Wapen van Enschede

Beide wapens zijn identiek, er is dus maar 1 plaatje opgenomen.

Oorsprong/verklaring

Enschede verkreeg in 1325 stadsrechten van bisscop Johan van Diest van Utrecht. Het oudst bekende zegel van de stad vertoont de beeltenis van de parochieheilige, de H.Jacobus de Oudere. Dit zegel is tot aan de Munsterse oorlog (1666) in gebruik geweest.

Enschez1.jpg

Het oudste zegel met de H.Jacobus (uit voorlichtingsfolder gemeente Enschede).

In 1666 wordt het zegel vervangen. Het nieuwe zegel vertoont een wapen, met daarop een slaghek. Het slaghek is identiek aan het huidige wapen. De kleuren zijn waarschijnlijk toen ook al keel op zilver.

Enschez2.jpg

Het latere zegel met het slaghek (uit voorlichtingsfolder gemeente Enschede).

De oorsprong van het slaghek is niet bekend, het kan een tolhek voorstellen, maar het kan ook een verbastering zijn van het wapen van de familie van Beveren, die een schuinkruis van keel en 3 dwarsbalken van azuur voerden op een zilveren veld. De relatie met deze familie tot de stad is echter niet duidelijk. Na de samenvoeging met Lonneker werd de beschrijving van het wapen aangepast aan de tekening. Het wapen op zich werd niet gewijzigd.

Wapen van Enschede

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Enschede

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Enschede

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Enschede

Het wapen op heraldische tegels
Wapen van Enschede


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Sierksma, 1962; folder Bureau Voorlichting, gemeente Enschede, 1989.