Enschede

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


ENSCHEDE

Provincie  : Overijssel
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1934 Lonneker

I : 24 november 1819
" Van zilver, beladen met drie dwarsbalken waaroverheen een St.Andries kruis, formerende te zamen een slaghek, en alles van rood. Het schild gedekt met een gouden kroon en ter wederzijde vastgehouden door een klimmende leeuw."

NB de leeuwen zijn aanziend.

II : 25 augustus 1936
" In zilver een slaghek van keel, bestaande uit 3 dwarsbalken, waaroverheen 2 schuingekruiste balken. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren. Schildhouders : 2 aanziende leeuwen van natuurlijke kleur."

Wapen van Enschede

Beide wapens zijn identiek, er is dus maar 1 plaatje opgenomen.

Oorsprong/verklaring

Enschede verkreeg in 1325 stadsrechten van bisschop Johan van Diest van Utrecht. Het oudst bekende zegel van de stad vertoont de beeltenis van de parochieheilige, de H.Jacobus de Oudere. Dit zegel is tot aan de Munsterse oorlog (1666) in gebruik geweest.

In 1666 wordt het zegel vervangen. Het nieuwe zegel vertoont een wapen, met daarop een slaghek. Het slaghek is identiek aan het huidige wapen. De kleuren waren toen ook al keel op zilver.

De oorsprong van het slaghek is niet bekend, het kan een tolhek voorstellen, maar het kan ook een verbastering zijn van het wapen van de familie van Beveren, die een schuinkruis van keel en 3 dwarsbalken van azuur voerden op een zilveren veld. De relatie met deze familie tot de stad is echter niet duidelijk.

Na de samenvoeging met Lonneker werd de beschrijving van het wapen aangepast aan de tekening. Het wapen op zich werd niet gewijzigd.

Afbeeldingen

Literatuur: Sierksma, 1962; folder Bureau Voorlichting, gemeente Enschede, 1989.


Portaal Nederlandse OverheidswapensPortaal Nederlandse overheidswapens
Netherlands.jpg

Onderdeel van:
Logo-new.jpg
Heraldry of the World

Nederlandse heraldiek:

Overzeese heraldiek:
(Engelstalig)


  • Totaal aantal pagina's: 13,389
  • Totaal aantal afbeeldingen: 10,106

Nederlandse heraldische verzamelobjecten
(selectie)

Contact and Support

Partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg
Index of the site