Epe (Gelderland)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

EPE

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1818 Vaassen

I : 20 juli 1816
" Van lazuur beladen met een hert, staande op een terras en omgeven door van een krans eikenloof, alles van goud."

Wapen van Epe

Oorsprong/verklaring

Het wapen is al bekend sinds 14 april 1465, van een charter met een zegel met het hert, waarboven het wapen van Gelre. Van den Bergh noemt een zegel uit 1468, waarop een hert, waarboven een schild met een leeuw.

Hetzelfde zegel wordt ook door Wartena vermeld. Het hert op het zegel heeft echter geen krans om zich heen. Het schildje met de leeuw bevat tevens blokjes als in Harderwijk. Tussen 1465 tot de Franse Revolutie zijn er geen afbeeldingen bekend. In de Franse tijd werd eerst de lauwerkrans toegevoegd op het grootzegel. Het kleine zegel bevatte alleen een hert.

Met een korte onderbreking met de Napoleontische adelaar, werd in 1816 het hert weer bevestigd, echter met toevoeging van de krans. Over de kleuren is weinig bekend, zodat in 1816 de rijks- of Gelderse kleuren werden genomen. Wel is er een 18e eeuwse beschrijving van het ambt Epe bekend, waarin het wapen beschreven wordt als van zilver met een hert van keel. Echter dit is niet bekend uit andere bronnen (andere kleuren evenmin).


Literatuur: VdBergh, 1878, Wartena, 1961, Sierksma, 1962


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink