Franeker

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

FRANEKER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1984 Franekeradeel (2018 Waadhoeke)
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
" Van lazuur beladen met een gouden klok. Het schild gedekt met een kroon en vastgehouden door 2 vrouwbeelden verbeeldende de godin Ceres, alles van goud."

NB : de kroon heeft 3 bladeren en 2 parels.

Franeke.jpg

Oorsprong/verklaring :

De klok heeft een symbolische functie. De stad had ook wereldlijke macht buiten de poorten. Wanneer de klok geluid werd diende iedereen die buiten de poorten woonde zich ook naar de stad te begeven. De oorsprong van de godin is niet duidelijk.

Van de stad zijn 3 zegels bekend, het eerste uit 1313, waarop een keizer op zijn troon, half van voren, de rechterhand opgeheven; voor hem ter rechterzijde van het zegel 2 personen, blootshoofds met opgeheven hand, naar het lijkt onder de nissen. Het tweede zegel uit 1496 vertoont een klok evenals het derde zegel uit 1550. De klok is dus al ruim 500 jaar het symbool van de stad.

Wapen van Franeker

Het wapen in een 16e eeuws manuscript
Wapen van Franeker

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Franeker-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Franeker

Het wapen op het raadhuis
Wapen van Franeker

Het wapen op de Heerengracht 65 (bron)
Wapen van Franeker

Het wapen in de stad (bron)
Wapen van Franeker

Het wapen in de stad (bron)
Wapen van Franeker

Het wapen in de stad (bron)
Wapen van Franeker

Het wapen in de stad (bron)
Wapen van Franeker

Het wapen in de stad (bron)
Wapen van Franeker

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Franeker

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Franeker

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Franeker

Poststempel 1972

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Sierksma, 1962; Van den Bergh, 1878