Goor

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


GOOR

Provincie : Overijssel
Opheffing : 2001 Hof van Twente
Toevoegingen : -

I : 24 november 1819
"Van rood beladen met een kruis van zilver en gekantonneerd van een mispelbloem van zilver, gepunt van groen. Het schild gedekt met een gouden kroon."

NB : de kroon heeft 5 bladeren en afgebeeld zijn rozen ipv mispels.

Wapen van Goor

Oorsprong/verklaring

Goor verkreeg in 1263 stadsrechten, en het is waarschijnlijk dat tegelijkertijd een wapen en/of zegel is aangenomen. Zeker is dat er een afdruk bestaat van een zegel uit 1410, waarop een gevoet kruis (zie Oegstgeest), vergezeld van 4 zesbladerige rozen. Op een later zegel, met afdruk uit 1568 komt deze voorstelling voor als wapen. Het wapen komt ook voor op een gevelsteen uit 1648, nu echter met vijfbladerige bloemen.

Wapen van Goor

Het wapen op het stadshuis, 1648

Het schijnt dat Goor voor de verlening van de stadsrechten gebruik heeft gemaakt van het wapen van de graven van Goor. Dit wapen zou een posthoorn vertoond hebben. Enige historische bewijzen ontbreken echter.

De voorstelling van het wapen is niet duidelijk. De stadsrechten werden verleend tijdens de regering van bisschop Hendrik van Vianden van Utrecht. Zijn wapen vertoonde geen rozen of kruis.

Er bestaat nog een aardige legende over de verlening van het wapen. Na de verlening van de stadsrechten werd geen wapen aan Goor verleend. Hoewel de burgerij veelvuldig pogingen deed bij de bisschop als hij te Goor verbleef, bleef wapenverlening uit. Uiteindelijk verloor de burgerij het geduld en toen de bisschop Goor bezocht, werd hij deoor de burgerij staande gehouden. Zij verlangden dat hij op zeer korte termijn een wapen zou verlenen. De bisschop werd kwaad vanwege de onbeschaamdheid van de burgerij en haalde een bosje mispels uit zijn zak en wierp deze vervolgens in verse koemest. Hij riep daarbij uit dat dat het wapen van de stad zou worden. De burgerij trok zich niets aan van de als belediging bedoelde uitspraak en plaatste de bloemen in een wapen. De bisschop verleende daarop het wapen met toevoeging van het kruis. In 1819 werd het wapen verleend met een vijfbladerige kroon, aangezien Goor als stad zitting had in de provinciale Staten.

Wapen van Goor

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Goor

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Goor

Het wapendiploma
Wapen van Goor

Poststempel 1985

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : vdBergh, 1878; anoniem, Dagblad Tubantia, zonder datum (serie Overijsselse gemeentewapens, 1949, verkregen via gemeente Goor)