Het Hogeland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HET HOGELAND

Provincie  : Groningen
Opheffing  : -
Toevoegingen : 2019 Bedum, Eemsmond (1992 Hefshuizen (1979 Uithuizen, Uithuizermeeden, 1990 Kantens, Usquert, Warffum)), De Marne (1992 Ulrum (1990 Eenrum, Kloosterburen, Leens)), Winsum (1990 Adorp, Baflo, Ezinge)

I : 22 januari 2019
"In azuur, op een gewelfde grasgrond van sinopel, een stappend paard met een aanziende ruiter, in de rechterhaand een lans met daaraan een vaan met drie rechthoekige slippen en achter hem een dame in amazonezit, de rechterarm op zijn rechter schouder en de linkerarm in haar zij, middeleeuws gekleed en linksboven vergezeld van een zevenpuntige ster, alles van goud; de grasgrond beladen met twee schuingekruiste tarwearen van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren. Wapenspreuk: EX UNDIS in zwarte letters op een wit lint."

Wapen van Het Hogeland

Oorsprong/verklaring

Het grondgebied van de vier gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond beslaat nagenoeg het grondgebied van het vroegere Ommeland Hunsingo. Daarom is ervoor gekozen om aansluiting te zoeken met het oude wapen van Hunsingo, dat teruggaat op het zegel uit de 13e eeuw. Eén of meer personen te paard, vergezeld van dieren en hemellichamen vormen een opvallend element in de wapens van dit gebied. Dit was in de 14e en 15e eeuw een streekgebonden wapenbeeld, waarvan de betekenis nog steeds niet duidelijk is, maar wel opvallend voor dit gebied.

Het zegelbeeld was ook de basis voor het wapen van de gemeente Winsum.

Daarnaast is er voor gekozen om de kleuren groen en blauw te gebruiken: blauw als een verwijzing naar de altijd hoge (blauwe) luchten en de Waddenzee. De groene gewelfde schildvoet verwijst naar de wierde en naar de naam van de nieuwe gemeente. De twee gekruiste tarwearen verwijzen naar de agrarische sector.

Van de oude gemeentewapens is de vijfbladige kroon en de wapenspreuk Ex Undis (Eemsmond) overgenomen.


Literatuur:


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink