Huizen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HUIZEN

Provincie : Noord Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 26 juni 1816
"Van keel, waarop een melkvrouw van goud."

Wapen van Huizen

Oorsprong/verklaring

Over de oorsprong van het wapen is niet veel bekend. De burgemeester vroeg bij de aanvraag simpel een bevestiging van het dorpszegel. Waarom de kleuren als zodanig zijn gekozen is niet bekend. Het wapen op zich slaat waarschijnlijk op het agrarische karakter van het dorp aan het begin van de 19e eeuw.

Wapen van Huizen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Huizen

Het wapen op een Newa bandje
Wapen van Huizen

Briefhoofd, +/- 1995

Follow us on
Facebook.jpg

Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Sierksma, 1980