Hulst

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


HULST

Provincie  :Zeeland
Opheffing  : -
Toevoegingen : 1970 Clinge, Graauw en Langendam (ged), Koewacht (ged), Sint Jansteen (ged), Vogelwaarde (ged, 1936 Boschkapelle, Ossenisse, Hengstdijk, Stoppeldijk); 2003 Hontenisse

I : 31 juli 1817
"Van goud beladen met een gekroonde leeuw, alles van keel. Het schild gedekt met een kroon van goud."

NB : de kroon heeft 5 bladeren

Wapen van Hulst

II : 10 mei 1853
"Een schild van goud, beladen met eenen klimmenden gekroonden leeuw van keel. Het schild gedekt en omgeven met hulsttakken."

Wapen van Hulst

III : 17 april 1950

"In goud een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel, met een kroon van 3 bladeren en 2 paarlen van sabel. Het schild gedekt met een keizerskroon van goud en ter weerszijden omgeven door een hulsttak in natuurlijke kleur."

IV : 30 juni 1970

"In goud een leeuw met een kroon van 3 bladeren en 2 paarlen van sabel, getongd en genageld van keel. Het schild gedekt met een keizerskroon van goud en ter weerszijden omgeven met een hulsttak in natuurlijke kleur."

Wapen van Hulst

NB : Het derde en vierde wapen zijn identiek; er is dus maar 1 tekening opgenomen.

Oorsprong/verklaring

Hulst verkreeg in 1180 stadsrechten van Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen. Het wapen van de stad is afgeleid van het wapen van Vlaanderen, waarschijnlijk is het wapen al vlak na de verlening van de stadsrechten opgenomen in het zegel. Of het toen ook al als stadswapen fungeerde is niet bekend. Het oudste zegel is bekend uit 1226.
Het wapen met de leeuw komt voor op zegels van de stad sinds 1334, voor die tijd voerde de stad een bisschop staande op een draak en boven zijn hoofd een kruis, omvlochten met hulsttakken en de bisschop hield een rol met het opschrift St.Willebrordus. Ter linkerzijde van de bisschop stond een gekroonde leeuw.

De keizerskroon werd in 1531 door Karel V verleend bij een bezoek aan de stad. De hulsttakjes zijn sprekend.

In 1950 werden de kleuren hersteld. Tot 1950 waren de kleuren identiek aan het Hollandse wapen. Waarschijnlijk heeft de Hoge Raad van Adelin 1817 de leeuw voor die van Holland aangezien. In ieder geval omschreef Van der Aa in het begin van de vorige eeuw het wapen als een zwarte leeuw op een veld van goud.

Wapen van Hulst

Het wapen in 1562
Wapen van Hulst

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Hulst

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Hulst

Het wapen op een Willem II bandje
Wapen van Hulst

Briefhoofd +/- 1985
Wapen van Hulst

Briefhoofd +/- 1990
Wapen van Hulst

Poststempel 1978
Wapen van Hulst

Poststempel 1989


Literatuur: Van der Aa, 1839ev; Wesseling, 1966


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg