Kortenhoef

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

KORTENHOEF

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1966's Graveland (2002 Wijdemeren}
Toevoegingen : -

De gemeente voerde officieel geen wapen, wel werd het wapen van de gelijknamige heerlijkheid gebruikt (16 april 1839):
"Gevierendeeld : het eerste en vierde van goud beladen met een halve paardenvoet van sabel, het hoefijzer van zilver; het tweede en derde van keel beladen met een pelikaan met uitgespreiden vleugels, staande met zijne jongen op een nest, alles van zilver."

Wapen van Kortenhoef

Oorsprong/verklaring

De paardenhoef in het eerste en vierde kwartier is sprekend. Het wapen van de oorspronkelijke heerlijkheid bestond alleen uit de hoef, zoals het onder andere voorkomt op een kaart uit +/- 1749 (Kaarte van alle de Dijkpligtige en eenige Waalpligtige Landen behoorende onder het Hoogheemraadschap van den Zeeburg en Diemerdijk, zie onder).

Wapen van Kortenhoef

Het wapen op een kaart van 1749
Wapen van Kortenhoef

Het wapen in het dorp (bron)

De pelikaan met uitgespreide vleugels is het familiewapen van Ds. A.N. van Pellecom, die de heerlijkheid op 11 februari 1839 kocht. Hij liet er geen gras over groeien om het wapen van zijn nieuwe bezitting te laten verlenen, aangezien de Hoge Raad van Adel het wapen al op 16 april bevestigde.

De elementen komen ook voor in het wapen van de Polder Kortenhoef.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Sierksma, 1980; Koeman, 1983 (fig 9.5, kaart J.Wandelaar, 1749)