Kwadijk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


KWADIJK

Provincie : Noord Holland
Opheffing : 1970 Purmerend, Zeevang (2016 Edam-Volendam)
Toevoegingen  : -

I : 30 november 1891
"Van sabel beladen met een naar links gewende vischschuit van goud, zeilende op een van lazuur en zilver gegolfden en gedwarsbalkten schildvoet van 4 stukken."

Een nogal summier beschrijving van een naar links zeilend bootje, met één groot zeil en op de achtersteven een vlag met daarop de Hollandse leeuw (in goud een leeuw van keel, getongd en genageld van azuur). Ook de kroon wordt niet genoemd.

Wapen van Kwadijk

Oorsprong/verklaring

Het wapen is waarschijnlijk een herinnering aan het vissersverleden van het dorp.

In de wapens van Zeevang of Purmerend zijn geen onderdelen van het wapen van Kwadijk overgenomen. Van Kwadijk is nog een ander wapen bekend, namelijk in azuur een boom van natuurlijke kleur, staande op een grasgrond van goud en in de boom 3 vogels of kikkers, waarvan de meest linkse omgewend. Het schild gedekt door een kroon met 5 parels. De oorsprong van dit wapen is niet bekend, noch is duidelijk welk wapen door de heerlijkheid werd gevoerd.

Uit de eerste notulen na het zelfstandig worden van Kwadijk is te lezen, dat een der eerste belangrijke besluiten die de raad kreeg te verwerken was, het verkrijgen van een eigen wapen. Er kwamen diverse ontwerpen en het ontwerp wat nog een beetje leek bestond uit "drie kikvorschen op eene vlierboom". De raad was er niet weg van en de slotconclusie was dan ook om het niet naar de koning te zenden ter goedkeuring.

Wapen van Kwadijk

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930


Literatuur: Sierksma, 1962; Danner, 1992 (opmerking over de notulen ontleend aan http://home.wxs.nl/~hmihloh2/kwadijk


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg