Maren

From Heraldry of the World
Revision as of 08:41, 9 September 2022 by Knorrepoes (talk | contribs) (Text replacement - " [[Category:Nederlandse" to "{{media}} [[Category:Nederlandse")
Jump to navigation Jump to search

This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)

MAREN

Provincie  : Noord-Brabant
Opheffing  : 1819 Alem, Maren en Kessel (1958 Empel en Meerwijk (1971 's Hertogenbosch), Lith, Rossum, Maasdriel)
Toevoegingen : -

I : 28 september 1819
"In azuur een gaande leeuw van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Maren

Oorsprong/verklaring

De betekenis van het wapen is niet bekend, de burgemeester gaf in 1815 aan dat in het wapen een 'leeuwken' stond. Dit is door de Hoge Raad van Adel opgevat als een gaande leeuw, die verleend werd in de rijkskleuren.

Het oudste zegel van de schepenbank Maren dateert uit de 14e eeuw (bekend sinds 1358) en vertoont een (linden)boom met daaraan een klein schild met een vierblad (analoog aan het wapen van Kessel. Links van de boom staat een vijfpuntige ster. Dit zegel werd tot 1811 gebruikt. Waar de burgemeester zich op baseerde is dus onbekend.

De betekenis van het vierblad is niet bekend.

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende dorpswapen voor :
"In zilver een vierblad van keel."
(eventueel kan aan het wapen de lindeboom uit het zegel worden toegevoegd)

Wapen van Maren

Dit wapen is dus gebaseerd op het oude zegel en de kleuren zijn die van het Kwartier van Maasland.


Literatuur:


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink