Oldekerk

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OLDEKERK

Provincie : Groningen
Opheffing : 1990 Grootegast (2019 Westerkwartier)
Toevoegingen : -

I : 9 oktober 1930
"Doorsneden : I in goud eene kerk met aangebouwden toren aan de rechterzijde van keel, II gedeeld A in azuur een adelaar van goud, getongd, gebekt en gepoot van keel, B in zilver een, op een uit den schildvoet oprizenden berg van sabel geplant kruis van keel, vergezeld van weerszijde van een schamel van hetzelfde. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Oldekerk

Oorsprong/verklaring

De gemeente is in 1811 ontstaan als afsplitsing van Grootegast. Pas in het begin van deze eeuw werd een poging gedaan een wapen aan te vragen.

De gemeente omvatte de drie dorpen Oldekerk, Niekerk en Faan, en in het wapen zouden elementen van die drie dorpen opgenomen moeten worden.

Voor Oldekerk werd de kerk opgenomen. De kerk heeft bestaan tot 1623. Er zijn ook geen afbeeldingen van bekend, zodat er een willekeurige kerk in het wapen is afgebeeld.

De adelaar komt van het wapen van de familie Aldringa. De Aldringa´s bewoonden de Aldringaheerd te Niekerk. De oudste vermelding van een Aldringa als jonker van Niekerk dateert uit 1632. Verschillende Aldringa's bewoonden de Aldringaheerd sinds de 17e eeuw.

Faan wordt vertegenwoordigd door het wapen van de familie Millingha, die een huize in Faan bewoonden. Het wapen is ontleend aan een zegel uit 1643 van Claes van Millingha.

Wapen van Oldekerk

Poststempel
Wapen van Oldekerk

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

___________________________________________________________

Rate these arms / rate this page :

0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)

Follow us on Facebook.jpg

Share on :

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Literatuur : Visser en Buist, 1992; Aanvraag door de gemeente Oldekerk, dd 6 december 1929.