Oosterland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OOSTERLAND

Provincie : Zeeland
Opheffing : 1961 Brouwershaven (1997 Schouwen-Duiveland), Duiveland (1997 Schouwen-Duiveland)
Toevoegingen : 1819 's Heerenjansland

I : 31 juni 1817
"Gegeerd van zilver en sabel van 8 stukken, en chef van lazuur waarop 3 ruiten van goud, staande in den zin van 't chef."

Wapen van Oosterland

II : 29 april 1891
"Van zilver, beladen met 4 uit den rechter schildrand uitkomende niet doorlopende geeren van sabel, met schildhoofd van azuur, beladen met 3 ruiten van goud."

Wapen van Oosterland

Oorsprong/verklaring

Het wapen is een variant op het wapen van Duiveland en werd al in de 17e eeuw als heerlijkheidswapen gevoerd. Bij Smallegange is het wapen identiek aan het gemeentewapen; bij Verburcht lopen de geren tot aan de schildrand.

In 1891 werd het wapen herbevestigd, omdat het oude wapen nooit officieel was verleend, daar de gemeente de leges niet had betaald. Bovendien was het wapen na de samenvoeging met 's Heerenjansland ook officieel vervallen. De gemeente had het wapen overigens wel al die tijd gebruikt.


Literatuur : Smallegange, 1696; Archief Hoge Raad van Adel ; Wapenkaart Verburcht, 1673