Oud Alblas

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search


OUD ALBLAS

Provincie  : Zuid Holland
Opheffing  : 1986 Graafstroom (2013 Molenwaard (2019 Molenlanden))
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1816
"Van goud, beladen met 5 lozanjes van sabel, staande 3 en 2."

Arms of Oud Alblas

Oorsprong/verklaring

Gelijk aan het wapen van de 13e eeuwse heerlijkheid Alblas.

Bij de aanvraag op 18-4-1815 wordt het wapen verklaard door de Ambachtsheer, Pieter Blusse. Volgens hem komt het wapen voor in een boek 'Beschrijving van Dordrecht´door ene Balen, boven de naam Otto van Alblas, ridder te Utrecht in 1219. Tevens komt het voor in de ´Corte beschrijving, mitsgaders standrechten enz van Zuyt-Holland´door J. vd Eijck uit 1628.

Wapen van Oud Alblas

Het wapen bij Vander Eyck (1628)
Wapen van Oud Alblas

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Oud Alblas

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Oud Alblas

Poststempel 1985
Wapen van Oud Alblas

Zegel van de voormalige gemeente


Literatuur: Archief Hoge Raad van Adel; Sierksma, 1962


This page is part of the
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal/ Nederlandse overheidswapens

Renkum2.jpg

Nederlandse heraldiek:
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)

Aruba.jpg

Colonial heraldry:
(English)

Nl-011.books.jpg
Nederland.kh.jpg

Dutch heraldic collector's items
(selection, see also categories on the left)


Support the site:

Contact us:

Our partners:© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink Ralf Hartemink arms.jpg