Oud Alblas

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OUD ALBLAS

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1986 Graafstroom (2013 Molenwaard (2019 Molenlanden))
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1816
"Van goud, beladen met 5 lozanjes van sabel, staande 3 en 2."

Arms of Oud Alblas

Oorsprong/verklaring

Gelijk aan het wapen van de 13e eeuwse heerlijkheid Alblas.

Bij de aanvraag op 18-4-1815 wordt het wapen verklaard door de Ambachtsheer, Pieter Blusse. Volgens hem komt het wapen voor in een boek 'Beschrijving van Dordrecht´door ene Balen, boven de naam Otto van Alblas, ridder te Utrecht in 1219. Tevens komt het voor in de ´Corte beschrijving, mitsgaders standrechten enz van Zuyt-Holland´door J. vd Eijck uit 1628.

Wapen van Oud Alblas

Het wapen bij Vander Eyck (1628)
Wapen van Oud Alblas

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Oud Alblas

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Oud Alblas

Poststempel 1985
Wapen van Oud Alblas

Zegel van de voormalige gemeente


Follow us : Facebook.jpgInstagram.png
(when sharing images on Instagram, use #heraldryoftheworld)

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel; Sierksma, 1962