Putten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

PUTTEN

Provincie  : Gelderland
Opheffing  : -
Toevoegingen : -

I : 20 juli 1816
"Van lazuur, beladen met een springend hert op een terras, alles van goud."

NB : het hert is omgewend.

Wapen van Putten

Oorsprong/verklaring

Van den Bergh noemt een 18e eeuws zegel met het wapen, verder is de betekenis onbekend. Waarschijnlijk is het hert gewoon een symbool voor de wildrijke Veluwe.

Wapen van Putten

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Putten

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Putten

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Putten

Briefhoofd, +/- 2000
Wapen van Putten

Poststempel 1971
Wapen van Putten

Poststempel 1985


Literatuur: vdBergh, 1878


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink