Renkum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

RENKUM

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1818 Oosterbeek, 1923 Doorwerth

I : 6 februari 1890
"Doorsneden, boven van zilver met een springend paard van sabel, beneden gedeeld, rechts van keel met een springend paard van zilver, links van goud met een rechterschuinbalk van keel, het schild gedekt met een kroon van 17 paarlen, waarvan 14 in een rij onmiddelijk op den gouden band, terwijl 1 paarl ter weerszijden op de twee uitersten en 1 op de 2 middelste paarlen rust."

Wapen van Renkum / Arms of Renkum

II : 17 oktober 1923
"Doorsneden, boven van zilver met een springend paard van sabel, beneden gedeeld, rechts van keel met een springend paard van zilver, links van goud met een rechterschuinbalk van keel, het schild gedekt met een kroon van 17 paarlen, waarvan 14 in een rij onmiddelijk op den gouden band, terwijl 1 paarl ter weerszijden op de twee uitersten en 1 op de 2 middelste paarlen rust."

Wapen van Renkum / Arms of Renkum

III : 29 juni 1925
"Gevierendeeld : I in keel een omgewend springend paard van zilver, II in azuur een dubbelstaartige gouden leeuw, gekroond van hetzelfde, getongd en genageld van keel, III in azuur een dwarsbalk van goud, vergezeld van 6 liggende blokjes, 3 boven den balk in de richting daarvan en 3 (2:1) daaronder, IV in goud een schuinbalk van keel. Het schild gedekt door een antieke gravenkroon

NB : de kroon heeft 17 parels, waarvan 14 op de band

Wapen van Renkum / Arms of Renkum

Oorsprong/verklaring

Het springende zilveren paard is het wapen van Saksen en is een herinnering aan de ter plaatse gevoerde heerschappij van het Saksische hoofd Wilbrecht.

De leeuw is de leeuw van Gelre. De dwarsbalk met blokjes is het wapen van de ambachtsheerlijkheid Doorwerth. De schuinbalk is het wapen van het geslacht Baer, dat afkomstig was uit Oosterbeek en vele bezittingen in de omgeving had. Het wapen van de Heren van Baer wordt al genoemd in het wapenboek van de heraut Gelre (1414). Het komt ook voor in het wapen van Rheden.

In 1573 werden Renkum en Oosterbeek verenigd. De oudste vermelding van Renkum, als Redichem dateert van 3 augustus 970. Gesproken wordt er over een graafschap Redichem in de 10e tot de 12e eeuw. Waarschijnlijk waren het de (gouw)graven van de Zuid-Veluwe, met hun residentie in Renkum.

Oosterbeek is bekend sinds 25 december 834 en 3 februari 1028. Het witte paard zou het paard van Wittekind voor moeten stellen, een Saksische aanvoerder, wiens nageslacht graven van Renkum zouden zijn geworden. Voor het tweede paard is een vergelijkbare legende gegeven voor een andere hoofdman.

De kroon is een gravenkroon als herinnering aan het graafschap Renkum, nog voor er sprake was van Gelderse overheersing. Deze is, per abuis, verleend, aangezien dat eigenlijk destijds niet had gemogen. Alleen als de kroon aantoonbaar voor 1813 gevoerd zou zijn, wat niet het geval was, aangezien Renkum in de 19e eeuw of daarvoor geen wapen voerde.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby,
which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:

All donations and sales are used for new acquisitions and maintaining the site

Follow us on


Literatuur : Gelre, 1414; Schimmelpenninck van den Keijenburg, 1890; Sierksma, 1962